Tarihçe

TARİHÇE 

KAMU-SEN’in ilk üyelerinden ve yöneticilerinden şu an emekli olup mütevazi hayatını sürdüren Sn.Erol Racahan Sendikamızın kuruluş tarihçesini anlatıyor!!

KAMUSEN’ in DOĞUŞU

15 – 16 Temmuz 1974’ te Yunanistan’ ın Kıbrıs’ taki EOKA tedhiş örgütü ile ortaklaşa giriştiği, ENOSİS amaçlı sonrası Türk ve Rum toplumları arasında başlayan çalışmalar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Türkiye’nin Uluslararası antlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak) Kıbrıs Türkü’ nün can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile 20 Temmuz 1974’ te Kıbrıs’ a yaptığı askeri müdahale ve gelişen olaylar sonrası gelişmeler KAMU – SEN’ in doğmasına neden olmuştur.

Lefkoşa’ nın Türk bölgesi, Magosa ve bazı Türk yerleşim bölgeleri dışında kalan Kıbrıslı Türklerin esir edilmeleri üzerine, ( bunlar arasında İngiliz Üs bölgelerinde çalışan memur, polis, yardımcı polis,  itfaiye mensupları ve işçilerde vardı.) İngiliz Üsler bölgelerine yakın yerlerde oturan Türklerde İngiliz Üslerine sığınmışlardı. Esirlerin değişiminden sonra bir Üs müstahdemi Türk yönetimince geçici olarak istihdam edildi. Daha sonra Türk ve Rum liderlerin anlaşmalarıyla  İngiliz Üslerinde çadırda yaşayan on binlerce Kıbrıs Türkü 1975 Ocak ayı içinde hava yolu ile önce Türkiye’ ye daha sonra da Kuzey Kıbrıs’ a gelmişlerdir.

Gerek esirlerin değişimi, gerekse göç nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ a gelen ve Türk yönetimince tamamen geçici olarak istihdam edilen 200 civarındaki Üs çalışanı (Memur, Polis, Yardımcı Polis, İtfaiye mensubu) işçiler hariç, ilerleyen günlerde bir çok sorunlarla karşılaşmaya başlamışlardı. Bu sorunların en başta geleni, iş güvencesi ve belirsizliklerdi. Bu arada birçok memur Üslerdeki derecelerinin bir veya iki derece altında geçici göreve devam ediyorlardı. Üslerde çalışan Türk memur, Polis ve yardımcı Polislerin üye oldukları sendikaya üyelikleri son buldu (üyelerin göç nedeniyle işlerini terk etmeleri dolayısıyla istifa etmiş sayıldıklarından). 1975 yılının ilk aylarından itibaren İngiliz Üslerinden, Türk yönetimine intikal eden personel, kendi aralarında Türk-Sen’ inde desteği ile birçok toplantılar yaptı. Bu toplantılar sonucunda o zaman tek memur sendikası olan  Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’ dan üyelik ve yardım talebinde bulunması görüşü ortaya kondu. KTAMS’ tan bir randevu alındı. Randevuya Doğan Haktanır, Erdoğan Sonsal, Adil Korel ve Erol Racahan katıldı.

 KTAMS Yöneticilerine;

 “Biz İngiliz Üslerinden gelen personelin sorunlarını ve KTAMS’ a üyeliklerini görüşmeye geldik” dedi. KTAMS yetkilileri “şayet Üslerden gelen tüm personel bize üye olursa kabul ederiz. Bir teki bile dışarıda kalmamak şartı ile” dediler. Bizde “her memur kendi hür iradesi ile üye olur veya olmaz kimseyi mecbur edemeyiz ancak üye olmaları tavsiyesinde bulunabiliriz” dedik. Daha sonra Türk-Sen federasyonuna gittik o zaman ki Türk-Sen Genel Mali Sekreteri Lütfi Özter’ e KTAMS’ ta karşılaştığımız manzarayı anlattık. Lütfi bey bize alternatif bir memur sendikası kurmamızı tavsiye etti. Hep birlikte Türk-Sen genel başkanı Necatı Taşkın’ ın makam odasına geçtik ve olup bitenleri anlattık. Necati bey Türk-Sen bütün olanakları ile yanınızdadır dedi ve yetkili kurullarından da gerekli, kararları çıkardı.

Sıra memur Sendikasını kurmaya gelmişti. Bölgesel bazı toplantılar yapıldı. Doğan Haktanır’ın başkanlığında oluşan kurucu yönetim kurulu çalışmalarına başladı. İşyerlerine sözlü ve yazılı duyurularla yeniden bölgesel toplantılar yapıldı. Tüzük çalışmaları tamamlandı. Üye kayıtları yapıldı. Yaklaşık 220 kurucu sendikamız 15 Mayıs 1975 tarihinde Sendikalar Mukayyitliğince onaylanarak GÖR-SEN ismi ile yaşama geçmiş oldu. Daha sonraki genel kurulda ise Sendikamız KAMU-SEN olarak isim değiştirdi.

Sendikamız gerek GÖR-SEN gerekse KAMU-SEN olarak ilk zamanlar hep yanlış algılanmış ve bazı çevreler tarafından üsler sendikası ve yönetim yanlısı olarak lanse edilmeye çalışılmıştır. Ama gerçekler tamamen bunun tersini göstermektedir. Sendikamız bütün kamu görevlilerine kucak açmış, memurların gerek bireysel gerek bütün olarak sorunlarının çözümü için her zaman mücadele vermiştir. Kamu Görevlileri Yasası’nın hazırlanmasında büyük katkıları olmuştur. Bakanlıkların, kurum ve kuruluşlarının çalışma esasları yasalarının hazırlanmasına teknik kurullarda görev almış ve katkılar yapmıştır. KAMU-SEN Kuzey Kıbrıs Türk Yönetiminde ilk grev yapan ve grev yasağı yiyen sendika olmuştur. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Sendikacılığında bir dönüm noktası, bir tarihtir.

KAMU-SEN gerçekçi faaliyetleri etkin ve mücadeleci ruhuyla her zaman takdir edilmiş ve kamuoyunda saygın bir yer edinmiştir.

KAMU-SEN’in ilk başkanı ve aynı zamanda kurucu başkanı Sn.Doğan Haktanır olmuştur. Merhum görev şehidi Erdoğan Sonsal ise Sendikanın Genel Sekreteri ve ikinci başkanıdır.

Ülkemizde kamuda yetkili en büyük iki memur sendikasından birisi olan  KAMU-SEN gerek üyelerinin sosyal ve ekonomik haklarıyla ilgili, gerekse ülkemizin siyasi ve genel anlamdaki ekonomik ve sosyal hayatıyla ilgili, etkili ve olumlu çalışmalar yapmıştır.

EROL RACAHAN