SAĞLIKÇILARA YÖNELİK DARP OLAYINI KINIYORUZ.

294

Mehmetçik Sağlık Ocağında yaşanan hemşire ve sağlıkçılara karşı yapılan darp olayını
kınadığımızı, hemşirelerimizin kendi hayatlarını hiçe sayarak hayat kurtarma adına görev yapmaya
çalıştıkları esnada darp edilmelerini kabullenmemizin mümkün olmadığını ve yapılan bu darp olayının
da takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz.