GİRNE SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NDE EYLEM UYARISI

538

Girne Sosyal Sigortalar Dairesinde personel ve istihdam sorunu nüfus artışı nedeniyle katlanarak devam etmektedir.  İlgili dairede çalışma barışı ve motivasyon kaybolmuş ve bunun sonucu olarak istemeden vatandaşa sirayet etmektedir.

 Çalışanlar özverili bir şekilde görevlerini bir fiil yapmakla birlikte her geçen gün iş yükü azalan personel sayısı  artmakta ve sıkıntılara neden olmaktadır. Defalarca ilgili bakanlığı ve Genel Müdürlüğü uyarmamıza rağmen gerekli adımlar atılmamış ve oraya acilen istenen odacı konusu bile çözülememiştir.

İlgili kurumun maliyenin kasasına her ay yüklü miktarda katkı yapması ve bu kadar önemli bir dairenin odacısı bile olmaması manidardır.

Bu nedenle sendikamız istihdam konusu ile ilgili gerekli adımın atılmaması durumunda grev ve eylem dahil tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı bilginize getiririm.