” Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sn. Dursun Oğuz’u makamında ziyaret ettik”

283

Yetkili olduğumuz Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Dairelerde, daire teşkilat yasasında yıllardır açılmayan eksik memur kadroların doldurulması ve yükselme terfi si gelen kamu görevlilerin terfilerinin açılması konusunda daha önceki taleplerimizi yenileyerek ilettik.

Sn. Bakanımız kendilerinin de eksik kadroların doldurulmaları ve yükselme terfilerinin açılması konusunda daha önceki taleplerimiz doğrultusunda girişim yapıp taleplerinin olduğunu ve bu konudaki çalışmalarının devam ettiğini belirtmiştir.

Bizlerinde bu eksiklik kadroların ve yükselme terfilerinin takipçisi olacağımızı Sn. Bakanımıza ilettik.