UTANMAZLAR…!

264

Usulsüz istihdam alımlarının maaşlarını karşılama adına halkın ve vatandaşın sırtından yapılan %15’lik Elektrik Zammını KINIYORUZ.

Yapılan bu zammın özellikle Asgari Ücretliyi doğrudan etkilediği gibi küçük işletmeleri ve küçük esnafı da etkileyeceği aşikardır. Yapılan bu zammın diğer temel gıda maddelerine de yansıyacağı halkın ve vatandaşın altından kalkamayacağı bir yükün altında ezildiğini, bu hükümetin artık halkına ve vatandaşına vereceği bir şey kalmadığını, bu hükümetin “YOK” hükmünde olduğunu bir kez daha kanıtlamışlardır.