‘’GARDİYANLARI RAHAT BIRAKIN’’

307

Günlerdir bazı basın ve sosyal medyada Cezaevi Gardiyanları ve İdaresine karşı mesnetsiz, tutarsız sözlü saldırılar yapılmaktadır. İnsanüstü gayretleriyle gecesini gündüzüne katarak görevlerini yerine getirmeye çalışan gardiyanlarımıza haksız eleştiriler yapılmaktadır.

Bazı mahkûmların kendilerine ayrımcılık tanınması ile ilgili cezaevinde elini kolunu sallayarak yalan yanlış haberlerle halkımızı cezaevi idaresi ve çalışanlara karşı anlamsız bir tutum ve davranış içerisine girmesine neden olmaktadır.

Orada ki Güvenlik Timi huzur ve sükûnet için kurulmuştur. Hem mahkûmların hem de gardiyanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak, cezaevi idaresinin uhdesinde olan bir durumdur.

O nedenle cezaevi gardiyanlarını asılsız haber ve yayınlarda yıpratmak ve gündeme getirilmesini doğru bulmadığımızı kamuoyunun bilgisine getirir, cezaevi çalışanlarına desteğimizin tam olduğunu belirtiriz.