KAMUSEN,KTAMS,KAMU-İŞ YENİ HAVALİMANI İLE İLGİLİ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

260

Bizler kamuda yetkili sendikalar olarak, Yeni açılacak havalimanı yeni Terminal Binasının Uluslararası
Havacılık Kurallarına (ICAO) göre eksik, tamamlanmamış ve alt yapı eksikliği halen giderilmemiş bilgisi
tarafımıza bildirilmiştir.
Özellikle İtfaiye Biriminde yeni açılacak binada yapılan kontrolde eksiklikler tespit edilmiş olup sendikalar
olarak (KAMUSEN, KTAMS,KAMU-İŞ), 20 Temmuzda açılması planlanan terminalin sağlıklı ve güvenli
olabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, doğabilecek olumsuzluklardan çalışanların değil hükümet
ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak sizlerin sorumlu olacağını bir kez daha kamuoyunun bilgisine
getiririz.