KAMUSEN (Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası) Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi olarak Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın “Hanımlara Özel” adı altında yaptığı eğitimde söylediklerini esefle kınıyoruz.

235

Kıbrıs Türk Toplumu ve Kadınları, insan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü kişilerin ve toplumun huzur ve refahını koruyan, demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk devletine sahip çıkan, Atatürk İlkelerine bağlı kalan ve bunları benliğinde içselleştiren onurlu halk olduğunu Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın bilmesini isteriz. Kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğunu ve hatta toplum içinde iş hayatı dışında evin büyük işini de kadının idare ettiğini bu yüzden büyük saygıyı ve hakları olduğu biliniyorken din işleri başkanı gibi dini kendine alet edip kadınlara ikinci sınıf muamelesi yapan, bu zihniyetleri kınıyoruz.

Din; kişi ile vicdan arasında olan ve müdahaleye açık olmayan bir inanç sistemidir.  Kıbrıs Türk kadını olarak, kişi ile vicdan arasına girerek eş sayısı, çocuk sayısı, kocaya hizmet gibi aile hayatına müdahale şeklinde düşünce baskılarını kabul etmiyoruz.

Bizler bu tür din insanlarından, kadınlara özel aile hayatına müdahale yerine, kadın ve erkeklere aile içi şiddetin önlenmesi ile ilgili toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bilgileri, çocuk istismarlarının ve tecavüzlerinin önlenmesi ile ilgili bilgilerin verilmesini ve dinde şiddetin ve tecavüzlerin yer almadığının öğretilmesini bekliyoruz. Çünkü din, doğruluğu, temizliği, ahlaklı olmayı, nefse hakim olmayı, insanlara saygıyı ve başkalarının haklarına müdahale etmemeyi öğretir. Bunun gibi dinin güzel yönleri varken ve insanlara bunları aşılamak dururken sürekli kadın üzerinden uçkur söylemleri ile gündeme getiren yobazların dini kötü emellerine alet etmesine sessiz kalmayacağız. Ahmet Ünsal gibi insanların, toplumumuzda kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarlarını artıracağını öngördüğümüzden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal Ahmet Ünsal’ın görevinden ve Ahmet Ünsal gibi düşünceye sahip olan din görevlilerinin,  görevlerinden alınmasını talep ediyoruz. 

                                                                                                                              Ayşe ÖZDEMİRAĞ

                                                                                                          Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri

                                                                                                      Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı