KAMUSEN’DEN TORPİLLE YAPILAN GEÇİCİ İŞÇİ İSTİHDAMLARINA TEPKİ!

509

Belediye seçimleri arifesinde ekonomik yıkımın yaşandığı bu günlerde, hükümet tarafından liyakatten uzak adaletsizce ve partizanca geçici işçi adı altında istihdam yapılmaya devam edilmektedir.

Hatırlatırız ki anayasanın 120.maddesine göre ‘’Devlette genel yönetim ilkelerine göre yürütülmekte olduğu Kamu Hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevler kamu görevlileri eli ile yürütülür’’ ibaresi vardır. Anayasa’ya aykırı olan bu uygulamayı Kamusen olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

Liyakate dayalı mevcut boş kadroları açıp ilan edip doldurmak yerine, hükümet edenler kolaycılıkla geçici işçi istihdamına gitmesi kabul edilemez. Tapu Dairesi, Sosyal Sigortalar, Araç Kayıt Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi gibi devlete gelir getiren dairelere torpil ile yandaş olanlara yapılan istihdamlar göz ardı edilmektedir ve ihtiyaç duyulan dairelerin eksik kadroları doldurulmamaktadır. 

Hükümetin bu yapılan uygulamalara ivedi bir şekilde durdurmasını aksi takdirde sendikamızın eylem ve grev dâhil yasal olan hukuksal tüm haklarımızı kullanacağımızı, bu yasal ve liyakate dayalı olmayan işçi istihdamlarını kınadığımızı kamuoyuna bildiririz.

                                                                                                   Metin ATAN

                                                                                             Kamusen Genel Başkanı