Sendikamız kuruluşundan bu yana her zaman emekçinin yanında dimdik yerini almış ve tüm devlet çalışanlarını üyesi olsun ya da olmasın kucaklamıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik yıkım tüm halkımızın ve doğa

l olarak devlet çalışanımızın da üzerine telafisi oldukça zor ekonomik zorluklar yüklemiştir. KAMU-SEN olarak tüm olumsuzluklara rağmen yolundan hiç şaşmadan halkı bölmek ya da ötekileştirmek yerine birleştirici ve bütünleştirici olma yolunda aralıksız olarak çaba sarf etmektedir. Bu bağlamda tüm devlet çalışanlarının hakkı olan terfilerle ilgili aylardır aralıksız olarak çalışmaktayız. Gelinen noktada tüm devlet dairelerinde terfi yetki yazıları yazılmakta ve Kamu Hizmeti komisyonu tarafından da Pazartesi gününden itibaren de terfi sınavları yapılmaya devam etmektedir. Terfilerle ilgili yaşanılan süreç ve Daire bazında gelinen son nokta detaylı olarak sendikamız yönetim kurulu Üyesi ve kadın sorunları sekreteri Ayşe ÖZDEMİRAĞ tarafından hazırlanmış ve aşağıda belirtilmiştir. 
Sayın Başbakanla vardığımız antlaşma gereği , “44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak 2007 Tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri Yasası Çerçevesinde bir üst dereceye terfi etme hakkı kazanan Kamu Görevlilerinin yetki talep yazıları Sendikamız Kamu-Sen, ilgili daire müdürleriyle istişare ederek Başbakanlık Müsteşarlığı’na iletilmiştir. 
Başbakanlık Müsteşarı Sayın Hüda Aksoy ile yaptığımız görüşme neticesinde de Başbakanlığa ulaşan terfi talep yazılarının Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığından uygunluk görüşü alınarak Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığına gönderilmek üzere Sayın Hüda Aksoy tarafından imzalanmaktadır.
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ise, Başbakanlık Müsteşarlığından gelen terfi uygunluk onayı ve söz konusu yasa uyarınca terfi sınav duyurularını açıklamaktadır. 
Kamu da yetkili sendika olan Kamu-Sen (Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası) bu sürecin hızlandırılması için ilgili daire veya Bakanlıklarla sürekli istişare ederek kamu görevlilerinin kazandıkları bu hakkı sonuçlandırılıncaya kadar çabalarımız sürmektedir. 
Aşağıda verilen tabloda Devlet Dairelerimizin terfi yetki talep yazılarının hangi aşamada olduğunu göstermektedir.
Bizim saptayamadığımız ve bir üst dereceye terfi etme hakkını kazandığı halde (son üç yılı kamuda kadrolu olmak üzere ilaveten en az 4 yıl daha herhangi bir statüde ve toplamda 7 yılı olanlar ve/veya ilk terfisinden bir yıl geçtikten sonra ikinci terfi için toplamda 14 yıl olanlar…) terfi kadrosunun açılması için müdürlüğünce yetki yazısı yazılmayanlar KAMU-SEN’e (2277662-2280504) başvurabilirler.
SaygılarımıZla.

SÖZ KONUSU YASALAR UYARINCA BİR ÜST DERECEYE TERFİ HAKKINI KAZANAN KADROLAR 
SIRA BAKANLIK VEYA DAİRE İSMİ KADRO İSMİ AÇIKLAMA
1- Genel Orta Öğretim Dairesi III. Derece Sekreter (Okul Sekreteri) K.H.Komisyonu Başkanlığında 7-9-2012 ye kadar müracaat kabul ediliyor
2- Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III.Derece Ortez-Protez Teknisyeni k.H.Komisyonu Başkanlığında 31-8-2012 ye kadar müracaat kabul ediliyor
3- Personel Dairesi I.Derece Başkatip K.H.Komisyonu Başkanlığında.7-9-2012'ye kadar müracaat kabul ediliyor.
II.Derece I.Sınıf Katip K.H.Komisyonu Başkanlığında.7-9-2012'ye kadar müracaat kabul ediliyor.
III.Derece II. Sınıf Katip K.H.Komisyonu Başkanlığında.7-9-2012'ye kadar müracaat kabul ediliyor.
I.Derece I.Sınıf Odacı K.H.Komisyonu Başkanlığında.7-9-2012'ye kadar müracaat kabul ediliyor.
4- Mahkemeler I.Derece Mukayyit K.H.Komisyonu Başkanlığında.14-9-2012'ye kadar müracaat kabul ediliyor.
II.Derece Mukayyit K.H.Komisyonu Başkanlığında.14-9-2012'ye kadar müracaat kabul ediliyor.
5- Dış İşleri Dairesi I. Derece I.Sekreter

K.H.Komisyonu Başkanlığında 27-8-2012'de sözlü sınava çağrıldılar.
II.Derece II.Sekreter K.H.Komisyonu Başkanlığında 27-8-2012'de sözlü sınava çağrıldılar.
6- Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi III.Derece Sıhiye Müfettişi K.H.Komisyonu Başkanlığında 27-8-2012'de sözlü sınava çağrıldılar.
7- Tanıtma Dairesi II.Derece Tanıtma Memuru K.H.Komisyonu Başkanlığında 27-8-2012'de sözlü sınava çağrıldılar.
III.Derece Bilgisayar Teknisyeni K.H.Komisyonu Başkanlığında 27-8-2012'de sözlü sınava çağrıldılar.
8- Spor Dairesi III.Derece Tesisler Memurluğu Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi.Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
9- Karayolları Dairesi I.Derece Makine Mühendisi Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi.Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
10- Limanlar Dairesi I.Derece Römorkör Makinist Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi.Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
II.Derece Analiz Programcısı Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi.Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
I.Derece Römorkör Kaptan Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi.Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
11- Metoroloji Dairesi III.Derece II.Sınıf Teknisyen Başbakanlıktan Personel Dairesine gönderildi. Personel Dairesinde İşlemdedir.
II.Derece I.Sınıf Bilgi İşlem Memuru Başbakanlıktan Personel Dairesine gönderildi. Personel Dairesinde İşlemdedir.
II.Derece I.Sınıf Gözlemci Başbakanlıktan Personel Dairesine gönderildi. Personel Dairesinde İşlemdedir.
I.Derece İstidlalci Yrd. Başbakanlıktan Personel Dairesine gönderildi. Personel Dairesinde İşlemdedir.
II.Derece I.Sınıf Jeofizik Mühendisi Başbakanlıktan Personel Dairesine gönderildi. Personel Dairesinde İşlemdedir.
II.Derece Muhasebe Memuru Başbakanlıktan Personel Dairesine gönderildi. Personel Dairesinde İşlemdedir.
12- Posta Dairesi II.Derece Grafiker ve Desinatör Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi.Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
13- Telekominikasyon Dairesi I. Ve II. Derece Mühendis Başbakanlıktan Personel Dairesine gönderildi. Personel Dairesinde İşlemdedir.
I.,II, ve III. Derece Teknisyen Başbakanlıktan Personel Dairesine gönderildi. Personel Dairesinde İşlemdedir.
I.,II, ve III. Telsiz Operatörü Başbakanlıktan Personel Dairesine gönderildi. Personel Dairesinde İşlemdedir.
I. ve II. Derece Bilgisayar Operatörü Başbakanlıktan Personel Dairesine gönderildi. Personel Dairesinde İşlemdedir.
I. Ve II. Derece Uluslar arası Operatörü Başbakanlıktan Personel Dairesine gönderildi. Personel Dairesinde İşlemdedir.
I.,II, ve III. Der. Telekomünikasyon Memuru Başbakanlıktan Personel Dairesine gönderildi. Personel Dairesinde İşlemdedir.
I.Derece Muhasebe Memuru Başbakanlıktan Personel Dairesine gönderildi. Personel Dairesinde İşlemdedir.
14- Çevre ve Koruma Dairesi I. Derece Çevre Müfettişi Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
I.Derece Peyzaj Mimarı Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
II.Derece Çevre Teknisyeni Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
I.Derece Ambar Emini Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
15- Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi I. Ve II. Derece Tanıtma Memuru Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
III.Derece Otem Meslek Ustası Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
I.Derece Fotoğraf/Kameraman Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
II.Derece Denetim Memuru Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
II.Derece Eğitim Memuru Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
16- Harita Dairesi III.Derece Teknisyen Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
17- Tarım Dairesi I.Derece Baş Mühendis Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
II.Derece Kıdemli Tarım Teknisyeni Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
III.Derece I.Sınıf Tarım Teknisyeni Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
18- Turizm Planlama Dairesi I.Derece Mimar-İnşaat Mühendisi Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
II.Derece Teknisyen (Mimar) Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
I.Derece Turizm Planlama Memuru Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
19- Veteriner Dairesi III.Derece Veteriner Teknisyeni Başbakanlıktan Personel Dairesine gönderildi. Personel Dairesinde İşlemdedir.
II.Derece Veteriner Teknisyeni Başbakanlıktan Personel Dairesine gönderildi. Personel Dairesinde İşlemdedir.
I.Derece Veteriner Teknisyeni Başbakanlıktan Personel Dairesine gönderildi. Personel Dairesinde İşlemdedir.
II.Derece Kıdemli Veteriner Hekim Başbakanlıktan Personel Dairesine gönderildi. Personel Dairesinde İşlemdedir.
20- Su İşleri Dairesi III.Derece Teknisyen Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.
21- Sanayi ve Ticaret Dairesi III.Derece Sanayi Memuru Başbakanlığa Personel Dairesinden görüş bildirildi. Başbakanlık Müsteşarlığındadır.